Generelle chatregler

Generelle chatregler

Alle er velkommen til at deltage i Bingo chatten - man skal bare huske at der er enkelte regler for hvad der er tilladt i chatten. Læs her under hvilke regler vi har for chatten.

1. Danske Spils chat er en tjeneste fra Danske Spil, hvor man som bruger af www.danskespil.dk har mulighed for at chatte med andre brugere af hjemmesiden. 

2. Udover de særlige regler for Danske Spils chat, skal spilleren være opmærksom på de generelle betingelser vedrørende brug af www.danskespil.dk, jf. Netspilsaftalen, da disse også gælder for brugen af Danske Spils chat. Det er således en forudsætning for at chatte, at spilleren har oprettet en netspilskonto på www.danskespil.dk. 

3. Såfremt spilleren ikke har et alias og ønsker at købe et spil, hvor det er en forudsætning, at spilleren har valgt et alias, vil der komme et pop-up vindue frem, hvori det er muligt at angive et alias. 

4. Aliaset vil blive anvendt som dit ID på chatten, og vil derfor være synligt for øvrige medspillere i chatrummet. Aliaset kan endvidere opføres på lister over, hvilke spillere der deltager i et givent spil, og hvilke spillere der er tættest på at vinde et givent spil. Herudover kan aliaset fremgå af en resultatliste for et afsluttet spil samt fremgå af ranglister for de tidligere spil, som spilleren har deltaget i. 

5. Af sikkerhedsmæssige årsager, registrerer Danske Spil samtlige chat-beskeder (tekster, der sendes mellem spillere på chatten). Alle registrerede chat-beskeder er tids- og datostemplet. Desuden registreres det, hvor på Danske Spils chat, beskeden er skrevet, samt mellem hvilke aliaser beskederne er skrevet, og hvilke IP-numre der er benyttet. 

6. Som følge heraf registrerer Danske Spil samtlige oplysninger, herunder eventuelle personlige oplysninger, spilleren måtte afgive i forbindelse med spillerens chat. Formålet med Danske Spils registrering af indholdet af chat-beskederne er, at Danske Spil hermed har mulighed for at dokumentere eventuelle overtrædelser af lovgivningen eller Danske Spils regler for brug af chat eller netspil. 

7. Såfremt der sker overtrædelse af de for chatten gældende regler, vil Danske Spil udelukke spillere fra Danske Spils chat i kortere eller længere perioder alt efter overtrædelsens karakter. 

8. Danske Spil kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indholdet af de enkelte chat-beskeder. 

9. Danske Spil kan ej heller gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle forhin¬dre adgang til chat funktionen eller at en chat-besked afsendes eller når frem til modtageren. 

10. Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af Danske Spils chat: 

Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre.
 
Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane. 

Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen). 

Sprog: Al chat skal foregå på dansk. Det er dog tilladt at skrive på andre sprog hvis der refereres til fx filmtitler, musiktitler eller lignende. I vores netværksrum skal chatten foregå på engelsk.

Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider. 

Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer. 

Anstødeligt alias: Aliaser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt. 

Reklame i alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.

Narkorelateret alias: Aliaser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt. 
 
11. Danske Spil opfordrer generelt til, at der ikke gives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og øvrige personlige oplysninger på chatten. 

12. Chatten på www.danskespil.dk bliver overvåget af Danske Spils KundeCenter. 

13. Hvis du oplever problemer med chatfunktionen, eller hvis du vil klage over andre spilleres opførsel på chatten, kan du kontakte KundeCentret på 36 37 19 99. 

14. Hvis Danske Spil udelukker en spiller for overtrædelse af nærværende chatregler, Netspilsaftalen, gældende dansk lovgivning eller eventuelle øvrige vilkår fastsat af Danske Spil, vil spilleren have karantæne fra chatfunktionen i det tidsrum, der er angivet i enten chatområdet eller i en e-mail, der tilsendes spilleren.

 

Artiklen forsætter nedenfor