Bingochatten

I bingochatten fødes fællesskabet og alle bingosjæle er yderst velkomne. Stemningen og spændingen i bingochatten når hele tiden nye højder, hver gang vi nærmer os den fulde plade.
Hvis du vil tage del i chatfestlighederne, er der dog nogle retningslinjer, som skal overholdes. Vi opfordrer til sund fornuft og pli ved deltagelse i chatten.

  • Hvad sker der i chatten

Hver dag afholder vores bingoværter forskellige konkurrencer og quizzer til glæde for jer. Det er rigtig hyggeligt, og du kan endda vinde både bingoplader og fysiske præmier - hvis du vel at mærke har heldet på din side.

Bingoplader udbetales indenfor 1-3 hverdage efter de er vundet. Fysiske præmier bliver som udgangspunkt sendt første hverdag efter endt kampagne, med mindre andet er oplyst i den specifikke kampagne.

Bingoværter

Det er i bingochatten, at du finder vores populære bingoværter, som gør alt, hvad de kan for at skrue ekstra op for hyggen. Hver dag kan du møde dem i bingospillene fra 15-23. Og du bliver begavet oven i hatten! For der bliver quizzet på livet løs om bingoplader og fysiske præmier. Du kan læse mere om vores bingoværter her.

  • Chatkonkurrencer

Vi har mange forskellige typer af quizzer og konkurrencer. Her kan du se et udvalg af hvad bingoværterne kan finde på at hive ud af underholdningsposen.

Ordkløveren

Bingoværten er kommet til at bytte rundt på bogstaverne. Den der først får sat bogstaverne sammen i den rigtige rækkefølge og skriver det korrekte ord i chatten vinder.

Hvor svært kan det være?

Bingoværten finder en sjov gåde. Den der først løser denne er vinderen af præmien.

Bingo-Quizzen

Klassisk quiz hvor det gælder om svare rigtigt på spørgsmålet. Bingo-quizzen er den du som oftest vil møde hver dag i Bingochatten. Den foregår således, at bingoværten stiller spørgsmålet og spillerne i chatten svarer. Bingoværten forklarer regler inden quizzen går i gang og meddeler i chatten, når tiden er gået. Bingoværten trækker de heldige vindere og giver direkte besked i chatten.

Retningslinjer for Bingo-quizzen

- Bingo-quizzen er ikke købsbetinget. Du kan således godt deltage uden at have købt Bingoplader.

- Du kan kun afgive 1 svar pr. quiz. 

- Da vi ofte har flere spillere med rigtigt svar i Bingo-quizzen, vil bingoværten trække lod blandt alle de rigtige svar. Lodtrækningen er naturligvis tilfældig. 

- Det er kun muligt at vinde 2 quizzer pr. dag - en mellem kl. 15.00-19.00 og igen en mellem 19.00-23.00. 

- Som udgangspunkt er det bingoplader der vindes. Der kan dog i forbindelse med kampagner, være andre præmier på spil. Eventuelle kampagner vil være i fanen ”Kampagner”. 

- Bingoplader udbetales indenfor 1-3 hverdage efter de er vundet, hvor de indsættes på vinderens Blå Konto hos Danske spil.

- Bingopladerne kan kun benyttes i Bingostuen.

- Fysiske præmier bliver som udgangspunkt sendt første hverdag efter endt kampagne, med mindre andet er oplyst i den specifikke kampagne.

Kan du gætte hvem jeg er?

Bingoværten tænker på noget – det kunne eksempelvis et dyr (Giraf). Vi trækker lod blandt alle de rigtige svar, når vi skal finde en vinder i Bingo-Quizzen.

Først til møllen

En quiz, som handler om at være hurtig på tasterne, den der først skriver det rigtige svar i chatten vinder en præmie.

Det store møllehjul

Quiz hvor det første rigtige svar udløser et point (og en lille præmie). Den der har flest point på en time er vindere af det store møllehjul og får den helt store præmie.

Generelle chatregler

Alle er velkomne til at deltage i Bingochatten - man skal bare huske, at der er enkelte regler for hvad der er tilladt i chatten. Læs herunder hvilke regler vi har for chatten.

Danske Spils chat er en tjeneste fra Danske Spil, hvor man som bruger af www.danskespil.dk har mulighed for at chatte med andre brugere af hjemmesiden.

Udover de særlige regler for Danske Spils chat, skal spilleren være opmærksom på de generelle betingelser vedrørende brug af www.danskespil.dk, jf. Netspilsaftalen, da disse også gælder for brugen af Danske Spils chat. Det er således en forudsætning for at chatte, at spilleren har oprettet en netspilskonto på www.danskespil.dk.

Såfremt spilleren ikke har et skærmnavn og ønsker at købe et spil, hvor det er en forudsætning, at spilleren har valgt et skærmnavn, vil der komme et pop-up vindue frem, hvori det er muligt at angive et skærmnavn.

Skærmnavnet vil blive anvendt som dit ID på chatten, og vil derfor være synligt for øvrige medspillere i chatrummet. Skærmnavnet kan endvidere opføres på lister over, hvilke spillere der deltager i et givent spil, og hvilke spillere der er tættest på at vinde et givent spil. Herudover kan skærmnavnet fremgå af en resultatliste for et afsluttet spil samt fremgå af ranglister for de tidligere spil, som spilleren har deltaget i.

Af sikkerhedsmæssige årsager, registrerer Danske Spil samtlige chat-beskeder (tekster, der sendes mellem spillere på chatten). Alle registrerede chat-beskeder er tids- og datostemplet. Desuden registreres det, hvor på Danske Spils chat, beskeden er skrevet, samt mellem hvilke skærmnavne beskederne er skrevet, og hvilke IP-numre der er benyttet.

Som følge heraf registrerer Danske Spil samtlige oplysninger, herunder eventuelle personlige oplysninger, spilleren måtte afgive i forbindelse med spillerens chat. Formålet med Danske Spils registrering af indholdet af chat-beskederne er, at Danske Spil hermed har mulighed for at dokumentere eventuelle overtrædelser af lovgivningen eller Danske Spils regler for brug af chat eller netspil.

Såfremt der sker overtrædelse af de for chatten gældende regler, vil Danske Spil udelukke spillere fra Danske Spils chat i kortere eller længere perioder alt efter overtrædelsens karakter.

Danske Spil kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indholdet af de enkelte chat-beskeder.

Danske Spil kan ej heller gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle forhindre adgang til chat funktionen eller at en chat-besked afsendes eller når frem til modtageren.

Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede retningslinjer for brug af Danske Spils chat:
Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre.

Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane.

Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen).

Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.

Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.

Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.

Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer.

Anstødeligt skærmnavn: Skærmnavne med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt.

Reklame i skærmnavne: Skærmnavn, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.

Narkorelateret skærmnavne: Skærmnavne, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.

Danske Spil opfordrer generelt til, at der ikke gives oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og øvrige personlige oplysninger på chatten.

Chatten på www.danskespil.dk bliver overvåget af Danske Spils Kundecenter.
Hvis du oplever problemer med chatfunktionen, eller hvis du vil klage over andre spilleres opførsel på chatten, kan du kontakte kundecentret på 36 37 19 99.

Hvis Danske Spil udelukker en spiller for overtrædelse af nærværende chatregler, Netspilsaftalen, gældende dansk lovgivning eller eventuelle øvrige vilkår fastsat af Danske Spil, vil spilleren have karantæne fra chatfunktionen i det tidsrum, der er angivet i enten chatområdet eller i en e-mail, der tilsendes spilleren.