Vores datanet er blevet mere finmasket

Interview med Philip Badstue, Informationssikkerhedschef i Danske Spil

I Danske Spil handler indsatsen mod hvidvask ikke kun om at efterleve lovgivningen. Vi skal gøre mere end det, og derfor er hvidvaskbekæmpelse en integreret del af ansvarlighedsstrategien. Philip Badstue er Danske Spils informationssikkerhedschef, og han mener, at Danske Spil har været forud for lovgivningen for så vidt angår risikovurderinger. Det har gjort det nemmere at leve op til de nye og skærpede hvidvaskregler, hvis grundlag er virksomhedernes egne risikovurderinger.

Hvidvaskloven fra 2017 betød blandt andet, at virksomheder skal tage højde for de risici, der er forbundet med kunder, produkter, transaktioner og tjenesteydelser, som øger risikoen for, at en virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask. Det gennemførte Danske Spil blandt andet ved at sørge for, at kendskabet til vores kunder ved offline spil blev øget. Procedurerne i forhold til forhandlernes præmieudbetalinger blev også lavet om, og den generelle overvågning af transaktionerne hos forhandlerne er blevet øget på baggrund af en risikovurdering og ved hjælp af analyse- og monitoreringsværktøjer.

Endvidere stillede Danske Spil i 2018 en ny online præmieudbetalingsmulighed til rådighed for kunderne, som stadig flere bruger, og disse data om præmieudbetalinger indgår nu i Danske Spils hvidvaskanalyser. Danske Spils hvidvaskanalyser for online spil blev også udvidet, idet flere spil blev omfattet af loven. Analyserne og processerne er også løbende blevet justeret i takt med ændringer af risikoanalysen og nye analysemuligheder og værktøjer. Philip Badstue forklarer, at Danske Spils risikoanalysemodel allerede tog højde for de fleste af faktorerne, inden loven trådte i kraft.

Der er opsat en lang række indikatorer, som gør det muligt at risikoklassificere for hvidvask i Danske Spil, og det samlede arbejde med at vide, hvem kunderne er, spiller ind i det. Det solide udgangspunkt har givet Danske Spil mulighed for at sætte større fokus på at udvikle dataplatformen yderligere og gøre sikkerhedsnettet for afdækning af mistanke om hvidvask endnu mere fintmasket og effektivt.

- Vi har siden 2015 løbende videreudviklet vores egen analyseplatform. Den hjælper os med at monitorere og filtrere blandt andet usædvanligt forbrug og betalingsmønstre, som foregår ude i butikkerne og online. Viser datamønstrene en usædvanlig spilleadfærd eller mistanke om deponering af midler, som ikke kan afkræftes, underretter Danske Spil SØIK, siger Philip Badstue og tilføjer:

-Vi har øget antallet af datastrenge som følge af, at hvidvaskloven tidligere kun gjaldt to produktområder hos os. Nu omfatter hvidvaskloven hele vores portefølje – på nær lotterierne, der er undtaget fra loven.

Philip Badstue mener, at der er sket en positiv udvikling, siden lovgivningen trådte i kraft:

- Vi skruer løbende på, hvordan vi bedst kan understøtte hvidvaskprocedurerne. Vores net bliver stadig mere fintmasket, og indsatsen mere og mere nuanceret. I 2018 har Danske Spil med bistand fra eksterne konsulenter gennemgået vores forhandlerindsats for hvidvaskbekæmpelse og gennemført anbefalingerne til en styrket indsats.

I slutningen af 2018 tog Danske Spil med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen initiativ til dels at lade eksterne konsulenter gennemgå alle processer mv., dels at lade et advokatfirma foretage en vurdering af Danske Spils arbejde med hvidvaskloven. Dette arbejdes fortsættes i 2019, herunder med målrettede tilsyn med forhandlernes efterlevelse af de krav, som Danske Spil stiller til dem vedrørende bekæmpelse af hvidvask. Forhandlerne vil også blive mødt med mere målrettet information blandt andet via Danske Spils salgskonsulenter og de digitale kanaler, Danske Spil i forvejen benytter til kontakten med forhandlerne.

Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor