Den administrerende direktør har ordet

Danske Spil er danskernes foretrukne udbyder af spil. Det er vi stolte af, og det forpligter. Vi skal indgå i og støtte både de små og de store fællesskaber i Danmark. Det er en del af vores historie, og behovet for opbakning og støtte har været særlig stort i 2021, hvor covid-19 igen prægede både hverdags-, sports- og foreningslivet.

Derfor er vi også glade for, at 2021 samlet set var et godt år for Danske Spil. Vi er lykkedes med at leve op til vores målsætning om både at være til glæde for danskerne og til gavn for fællesskabet. I 2021 har vi styrket arbejdet med ansvarlighed og samtidig sikret vækst på både top- og bundlinje og et tilfredsstillende resultat, der krone for krone går tilbage til danskerne og til foreningsdanmark.

Resultatet efter skat i Danske Spil koncernen var 1.627 mio. kr. i 2021. Det er en forbedring på mere end 10 pct. i forhold til resultatet efter skat i 2020 på 1.460 mio. kr.

Det er vi meget tilfredse med. Særligt i lyset af, at vi i 2021 har styrket vores ansvarlighedsprofil, at spilleafgiften til staten er hævet fra 20 pct. til 28 pct. i Danske Licens Spil, og at covid-19 bl.a. indebar, at vi igen måtte lukke vores fysiske spilleautomater i store dele af året.

Resultatet vidner om, at danskerne har valgt Danske Spil til i 2021. I alt underholdt ca. 1,9 mio. danskere sig i 2021 med et eller flere produkter hos Danske Spil.

Lotterispillene og skrabespillene favner fortsat bredest, og Danske Lotteri Spil havde i 2021 1,6 mio. spillere, som bl.a. havde mulighed for at skrabe 53 nye skrabe­spil.

Rigtig mange fulgte de store sportsbegivenheder, der efter aflysninger og udskydelser i 2020 endelig kunne afvikles i 2021.

 

Det gjaldt i særdeleshed EM i fodbold og OL, der satte præg på hele sommeren 2021. Alene under EM i fodbold havde Danske Spil mere end 200.000 aktive spillere på Oddset. Slutrunden fik danskerne til for en tid at glemme covid-19, og den tragiske hændelse i kampen mellem Danmark og Finland og de efterfølgende gode resultater samlede nationen. Danske Spil var med hele vejen. Både med et stort og bredt dansk spiludbud og med vores sponsorat af landsholdet.

 

På samme måde dækkede Danske Licens Spil OL tæt og med en klar dansk vinkel i spiludbuddet, og i 2021indgik Danske Licens Spil et nyt sponsorat med Sport One for endnu mere direkte at støtte idrætten i Danmark gennem DIF. Samlet set endte Danske Licens Spil, som bl.a. har ansvaret for sports- og kasinospil, med et resultat efter skat på 163 mio. kr.

 

Det blev også et rigtig godt år for lotteri- og skrabespillene. Danske Lotteri Spils kunder spillede i 2021  med om de i alt ca. 2,6 mia. kr., der blev udbetalt i  præmiepenge.

Året sluttede med et rekordhøjt resultat efter skat på 1.478 mio. kr. Det er et resultat af innovation og nye produkter, succesfuldt salg og effektiv markedsføring, digitalisering og en styrkelse af abonnementsforretningen, hvor Danske Lotteri Spil i 2021 fik i alt ca. 7.500 nye kunder. Det er godt for Danske Spil, og 

det er godt for samfundet, for hele overskuddet fra Danske Lotteri Spil går til idræt, kultur og foreningslivet i  Danmark via udlodnings midlerne.

 

2021 blev også året, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om at igangsætte en proces for sammen-lægning af Klasselotteriet med Danske Spil. Staten ejer 80 pct. af Danske Spil og 100 pct. af Klasselotteriet. Derfor er vi i Danske Spil enige i, at det er oplagt at  forsøge at skabe endnu større værdi for kunderne, for samfundet og for ejerne ved at slå kræfterne sammen.

Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri med mange loyale og tilfredse kunder. Hvis sammenlægningen besluttes endeligt politisk, vil vi naturligvis gøre os umage for at videreføre og forny Klasselotteriet i respekt for lotteriets traditioner og historie.

 

Endelig har vi i 2021 igen øget vores fokus på ansvarlighed og på at skabe mest mulig værdi for det danske samfund. Vi har en holdning til underholdning. Vi står for ansvarlig underholdning, der skaber drømme og oplevelser. Derfor arbejder vi i alle dele af Danske Spil også målrettet for at styrke ansvarligt spil, så underholdningen ikke ender i problematisk spilleadfærd eller ludomani. Det er bl.a. baggrunden for, at vi har indført Sikkert Spil, så man ikke kan spille anonymt på vores sportsspil, og for, at vi i 2021 foretog næsten 1.500 omsorgsopkald til kunder med bekymrende spille-adfærd.

 

Arbejdet med ansvarligt spil fortsætter i 2022. Vi insisterer på, at ansvarlighed og en sund forretning går  hånd i hånd. Vi vil have glade og tilfredse kunder med en sund spilleadfærd, der oplever Danske Spil som transparent, fair, ordentlig og ansvarlig.

 

Afslutningsvist skal der lyde en stor tak til alle de  interessenter og samarbejdspartnere, som er forudsætningen for, at vi kan udvikle os, skabe resultater  og give tilbage til fællesskabet. Og en helt særlig tak  til Danske Spils medarbejdere, som jeg er stolt af at spille på hold med.

 

Nikolas Lyhne-Knudsen

 

Administrerende direktør

 
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor