Den administrerende direktør har ordet

Det ligger i Danske Spils DNA, at vi både skal være til glæde og til gavn. Vi skal underholde de ca. 1,9 mio. danskere, der spiller hos Danske Spil, og samtidig skabe værdi for det danske samfund. Danske Spils overskud går krone for krone tilbage til fællesskabet – et fællesskab, som i 2020 blev voldsomt udfordret. Med Covid-19 stod vi alle i en ny og ukendt situation, og med et hårdt ramt sports- og foreningsliv, har vi også i Danske Spil måttet navigere i ukendt land. Danmark er heldigvis – sammenlignet med andre lande – kommet godt igennem Covid-19 pandemien. Og Danske Spil er også lykkedes ganske godt i et på mange måder vanskeligt 2020.

Resultatet efter skat i Danske spil koncernen var 1.460 mio. kr. i 2020. Korrigeret for ekstraordinære indtægter fra salget af CEGO i 2019 er resultatet i 2020 på niveau med resultatet i 2019. Det er vi tilfredse med i lyset af, at Covid-19-situationen i 2020 blandt andet betød, at sportsligaer lukkede, store internationale begivenheder blev aflyst, og fodbold-EM i Danmark og OL i Japan blev udskudt.

Resultatet i 2020 vidner om, at Danske Spil er en omstillingsparat og digital virksomhed. Medarbejderne i Danske Spil har ligesom mange andre måttet arbejde hjemmefra. Vi har haft fokus på kunderne og på nye forretningsmuligheder som erstatning for aflyste sportsbegivenheder, og samtidig er vi lykkedes med at gennemføre massive satsninger på digitalisering og ansvarlighed. Som ny administrerende direktør har det været en fornøjelse at opleve.

Årets solide resultat bunder desuden i et stort omkostningsfokus og skarp prioritering. Kampagner er skåret bort, og virksomheden er slanket i både koncern og datterselskaber. Vi står stærkt og er rustet til fremtiden.

Danske Lotteri Spil leverede et resultat efter skat på 1.336 mio. kr. Det er et bedre resultat end i 2019 og tæt på rekordniveauet fra 2018 og overskuddet går til udlodningsmidlerne, der fordeles til idræt, foreninger, kultur mv. over hele Danmark. Samtidig har vores sats- ning på lotterispil på abonnement båret frugt i 2020. Flere spiller nu automatisk med hver uge, og det er blevet nemmere at dele spændingen i små fællesskaber ved at spille i ”Spil Sammen”-appen.

Danske Licens Spil formåede trods aflyste sportskampe som følge af Covid-19, indførelse af Sikkert Spil og ny regulering med bl.a. obligatoriske indbetalingsgrænser at levere et resultat på 127 mio. kr. Derudover lancerede vi i 2020 en ny spilplatform til Oddset. I konkurrence med store internationale aktører er det nemlig afgørende, at spilleoplevelsen hos Danske Spil lever op til kundernes forventninger og matcher de internationale standarder.

Som altid går overskuddet fra Danske Spil tilbage til danskerne. Danske Spils samlede samfundsmæssige overskud til fællesskabet udgør i 2020 2.376 mio. kr. inkl. spilleafgifter og selskabsskat.

Efter et på mange måder vanskeligt år kan vi tillade os at være særligt stolte af, at det er lykkedes både at levere et solidt økonomisk resultat og samtidig at implementere det måske største enkeltstående ansvarlighedstiltag i Danske Spils historie kaldet ”Sikkert Spil”. Det er Danske Spils nye Spil-id, der sikrer, at også alle væddemål købt hos forhandlerne nu registreres. Sikkert Spil blev indført i oktober 2020, og det er nu ikke længere muligt at spille anonymt hos vores forhandlere. Det sikrer, at mindreårige ikke kan spille, og det giver bedre muligheder i bekæmpelsen af hvidvask, matchfixing og ludomani. Vi håber, at resten af spillemarkedet følger trop, så ingen væddemål i Danmark kan ske anonymt.

Ved indgangen til 2020 var der ingen, der havde forudset, hvad året ville bringe. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til vores samarbejdspartnere, interessenter og kunder for, at vi sammen er kommet godt igennem et usædvanligt krævende år. Og sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle Danske Spils medarbejdere. I har gjort det fremragende under meget vanskelige vilkår.

Vi har lært meget af 2020. Ikke mindst betydningen af at være omstillingsparat, fuldt digital og tæt på vores kunder. De erfaringer får vi brug for i 2021. Den globale pandemi er ikke overstået. Usikkerheden er stor og sigtbarheden lav. I spillebranchen er der indført en øget spilafgift som sammen med nye ansvarlighedstiltag, vil føre til et generelt pres mod indtjeningen i de kommende år. Men Danske Spil er godt rustet til udfordringerne. Med en klar kurs og et stærkt hold er jeg overbevist om, at vi også i 2021 kan sætte standarden for ansvarlige og underholdende spil til glæde og til gavn for hele Danmark.

 

Nikolas Lyhne-Knudsen

Administrerende direktør

Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor