Tilfredsstillende regnskab fra Danske Spil

Danske Spil har i 2020 leveret et solidt årsresultat efter skat på 1.460 mio. kr. Korrigeret for ekstraordinære forhold i 2019 er det på niveau med sidste års regnskab. Det samlede samfundsmæssige bidrag, herunder udlodningsmidler, spilafgifter og selskabsskat, udgør i år 2.376 mio. kr.

”Resultatet for 2020 lever op til forventningerne for 2020, og jeg er stolt over, at vi på trods af COVID-19 og aflyste sportsbegivenheder kan levere et så solidt resultat, som krone for krone går tilbage til fællesskabet. Det er en særlig glæde for mig, at vi i år leverer et rekordstort bidrag til udlodningsmidlerne, som i en svær tid kan være med til at holde hånden under det danske kultur- og foreningsliv, ” siger Peter Christensen, bestyrelsesformand i Danske Spil.

Største ansvarlighedsprojekt nogensinde

I 2020 indførte vi det måske største enkeltstående ansvarlighedstiltag nogensinde i Danske Spils historie. ”Sikkert Spil” er navnet på vores Spil-id løsning, der gør, at også væddemål solgt hos forhandlerne er registrerede, så ludomani, hvidvask og matchfixing er lettere at bekæmpe samt som værn imod, at mindreårige kan spille. 

”Sikkert Spil har krævet store investeringer i it, markedsføring og uddannelse af Danske Spils forhandlere i 2020. Sikkert Spil vil isoleret set have negative konsekvenser for omsætningen i 2021, og det viser med al tydelighed, at ansvarlighed nogle gange kommer med en pris,” siger Nikolas Lyhne-Knudsen, administrerende direktør i Danske Spil.

Danske Spil er endnu den eneste spiludbyder i Danmark, der har indført et id-krav i butikkerne.

”Der er ingen tvivl om, at det rigtige er, at alle væddemål er registreret og ikke sker anonymt. Derfor håber vi også, at registreret spil udbredes til alle i spillebranchen og ikke kun gælder hos Danske Spil”, siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Udvikling i bruttospilleindtægten

Danske Spil har fortsat et stærkt fundament med Danske Lotteri Spil A/S, som øgede sin bruttospilleindtægt med 66,6 mio. kr. i forhold til 2019 svarende til 2,6 %. Væksten er drevet af en positiv udvikling på Eurojackpot og Vikinglotto. Derudover bidrog 12 nye skrabelodder til at løfte Quick porteføljen, og Quick online havde en flot vækst på 58 %.

Danske Licens Spil har været særligt ramt af de mange aflyste sportsbegivenheder som følge af COVID-19 og har haft et fald på 213 mio. kr. i forhold til sidste år. Især forårets nedlukninger af fodboldkampe præger bruttospilleindtægten for året. Kasino har ikke været ramt af nedlukninger, men reduktion af reklametrykket for kasino på TV og ny regulering med bl.a. obligatoriske indbetalingsgrænser har medført en ventet nedgang på 7 %.

Rustet til fremtiden

Danske Spil har i 2020 godkendt en ny strategi for de kommende år og har som målsætning at være mere for flere med stærk underholdning og fortsat sætte standarden for ansvarlighed i kampen om at være danskernes foretrukne spilunivers.

” Vi har lært meget af 2020. Ikke mindst betydningen af at være omstillingsparat, fuldt digital og tæt på vores kunder. De erfaringer får vi brug for i 2021, hvor usikkerheden fortsat er stor, og sigtbarheden lav. Men vi vil vise vejen til at drive en professionel og profitabel spillevirksomhed på ordentlig og ansvarlig vis – også i 2021,” siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Forventninger til 2021

Danske Spil koncernens bruttospilleindtægt forventes i 2021 at være i niveauet 4,6 - 4,9 mia. kr. og årets resultat efter skat i niveauet 1,2 - 1,4 mia. kr.

Bruttospilleindtægten forventes således at ligge på niveau med 2020. Dette skyldes på den ene side en positiv forventning til et større sportsudbud, der trækker bruttospilleindtægten op. På den anden side ventes Sikkert Spil at medføre et modsatrettet fald. Samtidig er 2021 også fortsat præget af udviklingen i Covid-19 pandemien, herunder hvilke sportsbegivenheder der kan afvikles.

For så vidt angår resultatet efter skat forventes et mindre fald, som kan tilskrives stigningen i spilafgiften pr. 1. januar 2021 fra 20 % til 28 %.

Nøgletal i Danske Spils årsrapport for 2020

Danske Spil, der er ejet af staten, Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, har den 4. marts 2021 offentliggjort sin årsrapport for 2020.

Årsrapporten viser bl.a. følgende:

  • Årsresultat: 1.460 mio. kr. (2019: 1.904 mio. kr.)
  • Bruttospilleindtægt: 4.736 mio. kr. (2019: 4.997 mio. kr.)
  • Samfundsbidrag: 2.376mio. kr. (2019: 2.954 mio. kr.)
  • Heraf udlodningsmidler: 1.334 mio. kr. (2019: 1.274 mio. kr.)

Læs ’Danske Spils Årsrapport 2020’
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor