Versionshistorik

Version 1.2.21
31.06 2020
Vi har i denne version af Quick appen lavet er par optimeringer og mindre fejlrettelser.