Kalaallisut

Unammisumut konto ataaseq

Taamaallaat unammisut ataasiakkaat CPR-normunut ataasiakkaanut unamminernut kontomik ataasiinnarmik pilersitsisinnaapput. Tamanna ilutigalugu Danske Spilip unammisoq CPR-normuliamik pilersitsiniarneranik pisinnaatitsinngitsumik nakkutilliissut atugarilersimavaa.

Ukiutigut killiliissut

Unamminermut kontomik danskespil.dk-mi pilersitsiniaruit 18-leereersimasariaqarputit. Inuit suli 18-iliinngitsut danskespil.dk-mi unammissutini peqataanissaat inerteqqutaavoq.

Nammineq iluarsaassat, unamminermullu kontop matunera

Kontomi iluarsaassutitit danskespil.dk-mi ”Min side”-mi nammineq iluarsaassinnaavatit. Tassani qaammatikkaanut, sap. akunnikkaanut ullukkaanut qanoq annertutigisumik unammissuteqarusunnernut killissaq aalajangersinnaavat. Aammalu piffissap ilaani kontorni unammeqataanissaq unitsissinnaavat.

Kontomut tamakkerlugu isiginninneq

Danskespil.dk-mi, PLUS abonnementimi, imaluunnit sms1234-mi unammigaluarit unamminermut kontorisat iserfigalugu unamminerni atukkatit takusinnaavatit. Paasissutissat taakku nammineq quppernerisanni ”Min side”-mi nassaarisinnaavatit.Unamminermut kontorisat inummit allamik atornerlunneqarsimasutut pasitsaakkukku Atuisunut saaffiginnittarfipput (Kundecenteri) attaveqarfigissavat. Assersuutigalugu unammisat akuleruffigisat unamminermullu kontomut nuussat illit isumagisimanerlugit atornerluineq paasisinnaavat. Aamma iserninni piffissaq ilinnut nalunaarutaasoq aamma kingullermik isernernut naapertuunnersoq sianigissavat.

Ludomani

Ilinnit uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasumit imaluunniit ilinnit ilimatsassimasumit qanigisavit ilaat killitassaajunnaarluni uteqqiaffigisaminik oorinoorumatuunngorsimagunartoq pillugu StopSpillet(Uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunut ikioqqulluni attaveqarfik) sianerfigisinnaavat. Kinaanerit oqaatiginagu aammalu pisussaaffilersuutiginagu sianersinnaavutit.Telefoni ammasarpoq ataasinngornikkut-marlunngornikkullu nal. 10-18, pingasunngornikkut nal. 10-22 kiisalu sisamanngornikkut-tallimanngornikkullu nal. 10-18. Nalliuttuni matoqqasarpoq.Tlf. 70 222 825

StopSpillet sianerfigigukku oqaloqatigeqqaassavat sulisoq immikkut sungiusarsimasoq taassumalu paasiniaqqaassavaa oorinoorutaasartut sorliit uteqqiaffigineqalersimanersut.Sulisup apersussavaatit oorinooriaatsit sorliit uteqqiaffigikujunneqarnersut, qanoq akulikitsigisumik aammalu piffissaq qanoq sivisutigisoq atorlugu oorinoortoqartarnersoq, aningaasat qanoq amerlatigisut oorinoorutigineqartarnersut, kiisalu aamma apeqqutigineqassaaq uteqqiaffigisamik oorinoortarnerup kingunipiluisut qanoq ittut misigisarneritit (takusarneritit). Apersuinermi ataasiinnaq qulakeerusunneqartarpoq, tassalu: Tunngaviusinnaasumik paasisaqarsimalernissaq taamalu aqqutigineqarsinnaasut pitsaanersiorlugit tutsuiginartumik iliuuseqarluta ingerlaannaq tamakkulerinermik ilinniarsimasunut ikiorsertinnialersinnaalissagitsigit imaluunniit aamma katsorsarneqalersinniassagitsigit.StopSpilletimi sulisoq periarfissaqarpoq suli sukumiinnerusumik paasisaqarnissaq qulakkeerniarlugu Dansk Ludomani Behandlingimut oqaloqatigitinneqqaqqeqqullutit unnersuussinissaminut soorluttaaq tassani tamakkiisumik katsorsarneqalernissat unnersuussutigisinnaagaa.

Dansk Ludomani Behandling suleqatigiiffiuvoq ukununga: StopSpillet (telefonikkut attaveqartarfik), Forsknings Klinikken for Ludomani (uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasunut katsorsaavik) kiisalu Mindwork Psykologisk Center. Dansk Ludomani Behandlingimit neqeroorutigineqarpoq inuup misigissusai periaasiilu ilorraap tungaanut sangutinniarlugit (kognitiv behandling) sunniuteqarluartumik uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasunik katsorsaaneq. Taama katsorsaaneq katsorsartittoq kisimiitillugu imaluunniit arlaliutillugit ingerlanneqarsinnaasarpoq.Ilaqutaaguit uteqqiaffigisamik oorinoorumatuumut (oorinoorumatuunngoriaannarmut) illittaaq Dansk Ludomani Behandlingimit siunnersorneqarsinnaavutit ilitsersorneqarlutillu, sooluttaaq oorinoorumatooq ilaqutaasorlu peqatigiisillugit katsorsaasoqarsinnaasoq.

StopSpilletimi suleqataasup illit akuersiteriarlutit Dansk Ludomani Behandling qinnuigissavaa ulloq suliffiusoq nalinginnaasoq siulleq qaangiutsinnagu attaveqarfigeqqullutit taamaalillusi qanoq ingerlariaqqittoqarnissaa isumaqatigiinniutigisinnaassagassiuk.Dansk Ludomani Behandlingimi katsorsartinneq, ilaqutaasunut siunnersuineq ilaqutariinnillu peqatigiittunik katsorsaaneq akeqanngilaq.StopSpilleti pillugu annertunermik uani atuagaqarit: http://www.StopSpillet.dk

Unammisaqarfimmit unammisaqarnermi ajornartorsiummut

Inuppassuit nuannariinnarlugu unammisarput/pinnguartarput. Taakkununnga aliikkusersorneruvoq assigalugu tv-kkut aallakaatitassiamik malinnaanertut imaluunniit qarasaasiami pinnguarnertut ittumik. Aammalu unnummi fjernsynimi arsaattut nuannernerulaalersinnissaanut taamaattarpugut.Inuilli ilaannut unammissutit qitiunerulersutut inissittarput. Ulluinnaasumi unammissutit aalajangiisuulersarput, ajornartorsiutinillu pilersitsisalerlutik.Unammissuterpit ajornartorsiutaalerneranut takussutit siulliit tassaanerusarput:

 • Pilersaarutigisannit unamminermut piffissaq annertunerusoq atorpat.
 • Pilersaarutigisannit unamminermut aningaasat amerlanerusut – imaluunniit akissaqartitatit – atorpatit.
 • Manna tikillugu isumagisartakkatit soqutigisatit allat sanioqquttalerpatit.

Unamminermik ajornartorsiuteqaruit immaqa makku misigisassavatit:

 • Annaasatit pissarsiareqqinniarlugit unammivutit.
 • Qanoq oorit qanoq amerlatigisut unammissutiginerlugit salluliorputit.
 • Unamminerit toqqorterniarlugu sumiinnerit sunillu suliaqarnerit pillugit salluliorputit.
 • Suliffimmut, ilinniarnermut imlt. ilaqutanut pisussaaffiit sanioqquppatit aamma/imlt. puigorpatit.

Ludomaniip malitsigisai

Ingasaallugu unammisarnerup aningaasaqarnikkut ajornartorsiutit malitsigisinnaagai qularutaanngilaq, taamaalineranillu inuuniarnermut pissutsinut atugarisaasartunullu sunniuteqarfiusarlutik.Tamakku saniatigut ludomanit ingammik imigassamik aamma/imlt. aanngajaarniutinik atuinerlunnissamut, aammalu annilaanganermik isumatsassimangaanermillu nappaateqarnernut assigiinngitsorpassuarnut aarleqquteqarfiulluartarnerat misissuinerit arlallit takutippaat.Unamminermik ajornartorsiuteqarneq aamma ilaqutariinnermi inuunermut assorsuaq sunniuteqarpoq. Avittoqartarneq annertunerujussuarnut ludomaninut eqquisartoq misissuinerit arlallit takutippaat – kisitsiseqarporlu inuunerup ingerlanerani ludomanit arlaleriarlutik avittarnermik misigisaqartartut amerlanerujussuunerannik allaat takussutissiisut.Kiisalu meeqqat angerlarsimaffimmi ludomaniimik atugaqarfiusumi alliartortut misigissutsikkut peqqissumik ineriartortuunngitsut, taamaalillutillu tarnikkut ajornartorsiutaasunut attortialersartut paasineqarsimavoq.Nunatsinni isumassuisarfinnut najukkat uani nassaarikkit:

Ludomani i mik isumassuiarfiitKatsorsaavik Nuuk a/sNoorlernut 223900 NuukTlf. +299 - 314410 og +299 – 326811

Uani ludomaneeqarnersutit imminut misilissinnaavutit: https://ludomani.dk/spiller/tag-en-test Ludomaneqartumut ilaqutaanersutit uani misilissinnaavat: https://ludomani.dk/spiller/tag-en-test

ROFUS

Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS – Piumassutsiminnik Unammisarunnaartunut Nalunaarsuiffik) tassaavoq qarasaasiakkut toqqaannartumik atuukkallartussamik imaluunniit atuutiinnartussamik piumassutsiminnik unammisarunnaarnissamik kissaateqarsimasunut unammisartunut tamanut nalunaarsuiffik. Nalunaarsuiffik Spillemyndighedenimi (Unammissutsinut oqartussaaffiusumi) inissisimavoq, taannalu nalunaarsuiffiup ingerlannissaanut akisussaaffeqarpoq.Unammisartutut nalunaarsuiffimmi nalunaarsugaanissamut kissaateqaruit ugguuna tamanna pisinnaavoq: https://rofusweb.spillemyndigheden.dk:7002

Isernissamik unitsitsissutit

Unammisartup unammisarfinnut internetikkut isernissaminik unitsitsisarnissamik kissaateqassappat Danske Spil uunga innersuuteqarpoq: http://internet-filter-review.toptenreviews.com/. Nittartakkami tassani unammisartoq internetimi unammisarfinnut qarasaasiami isernissamut unitsitsisartunut programminik neqerooruteqartartut akornanni toqqartugaqarsinnaavoq.

Spillemyndigheden (Unammissutinut oqartussaaffik)

Skatip ataani Spillemyndighedip Danske Spilimik misissuisarlunilu nakkutilliisuuvoq, ilanngullugit unammissutini isumannaallisaanerit, pissarsiassat agguataarneri, kiisalu naalagaaffimmut akitsuutissap naatsorsornera.

Pokerimut immikkut ittut

Pokerertarfinni sutigulluunniit peqquserluttuliorneq annikillisarniarlugu taakku malinnaaffigalugit nakkutigisaraagut, tamannalu ilutigalugu unammisunik illersuiniarluni sakkut immikkut ineriartortitat atorlutigit.Sakkut taakku ilaatigut isumannaarinissamik siunertaqarput makkuninnga:

 • Inuit unammisunut allanut peqquserluuteqarnissamik siunertaqartunut unammisarfinni peqataasinnaannginnissaat, imaluunniit unammeqatigiiffinni peqataasinnaannginnissaat.
 • Inunnut allanut piaaraluni aningaasanik annaasaqarsinnaannginnissaq.
 • Unammisut allat kontoinut iserniartoqarsinnaannginnissaq.
 • Unamminerup nalaani atortorissaarutinik applikationinik/robotsinik atuisoqarsinnaannginnissaq.

Peqquserluttuliortoqartumik pasilleruit kundecenteritsinnut attaveqarsinnaavutit, taassumalu killilersuisoqarnissamut tunngavissaqarnersoq paasiniassavaa.Unammisartutut aallarteqqaartuutivut Pokerimut pitsaanerpaamik aallartitaqartinniarlugit Pokerimut ilinniarfeqarpugut, aallarterlaallu unammisarfeqarluta. Immeraanermut akiliutit 0,01$/0,02$-iinnaat tikillugit annikissuseqartissinnaapput.

Casinomut immikkut ittut

Casinomi unammissutinut piffissaq qanoq annertutigisoq atorniarnerlugu killissaq inississinnaavat. Killissaq taanna qaangerukku skærminni mianersoqqussut saqqummissaaq.Aammalu Casinomik unammissutini atugassatut pilersaarutigisannut tulluarsakkamik nammineq annaasassatut killissarisassat inissisinnaavat.Immeraanermut akiliutit ataasiakkaanut tamanut 5 øriinnartut annikissuseqarsinnaapput.

Unammissutinut isumaqatigiissutaasunut akiuineq

Danske Spil unamminerni eqquiniaanernik tamanik nakkutilliisarnissatsinnik Danske Boldspil Unionimik, Dansk Håndbold Forbundimik, aamma Danmarks Ishockey Unionimik isumaqatigiissuteqarpoq, unammissutsinillu nalinginnaanngitsunik naammattoorsinitsinni kattuffimmik pineqartumik erniinnaartumik attaveqartassaagut. Tamanna pisarpoq timersuutip peqquserlunnermut, soorlu isumaqatigiissutaasutut unamminermut illersuiniarluni.Saniatigut Danske Spil Europami naalagaaffigisani unamminermik ingerlatsiviit sinnerinut nunani tamalaani nakkutilliisarnermik suleqatigiinnermut ilaavoq, tassani UEFA-mi unamminernik tamanik nakkutiginnittoqarluni, unammissutsinillu nalinginnaanngitsunik pisoqaraangat UEFA-mik attaveqartoqarluni. Arsaattoqarnermi isumaqatigiissutaasumik unamminermik akiuinissaq, arsaattoqarnerup immikkuullarissusaanik nukittorsaaniarneq, aammalu unamminermik ingerlatseqatigiinnit neqeroorutigineqartutut unammissutsit tutsuiginassusaannik attassiniarnissaq siunertarineqarput.

Pisoqalinerit maalaaruteqartarnerillu

Unammissutini https://danskespil.dk-mi pisiani:

PISOQALINERIT

Ullormit makitsiffiusumit imaluunniit unamminerup naammassinerata kingorna kingusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiunneranni danskespil.dk-mi unammissummut pisiarineqartumut saaffiginnissut, qanorluunniit eqqugarisaq annertutigigaluarpat Danske Spilimut ingerlanneqassaaq. Piffissaliissut taanna qaangerneqarpat eqqugarisamut pisinnaatitaaffeqarneq annaaneqassaaq.

MAALAARUTEQARTARNERIT

Ullormit makitsiffiusumit imaluunniit unamminerup naammassinerata kingorna kingusinnerpaamik ullut 90-it qaangiunneranni 200 kronit inorlugit eqqugarisamut tunngatillugu maalaarutigisaq Danske Spilip tigusimassavaa, annertunerusumilli eqqugarisamut tunngatillugu maalaarutigisaq ullormit makitsiffiusumit imaluunniit unamminerup naammassinerata kingorna kingusinnerpaamik ukiup ataatsip qaangiunnerani Danske Spilip tigusimassallugu. Danske Licens Spilip eqquiniarnermik neqerooruteqarfigisaatut pisut, Danske Licens Spilip nalunaarutigisimasaanut inernerisanut tunngatillugit maalaarutaasut pisut naammassinerisa kingorna kingusinnerpaamik ullut 30-t qaangiunneranni Danske Spilip tigusimassavai.Maalaarutip tunniunneqarnissaanut ikiorsiissutitut immersugassaq immikkut ittoq Danske Spilimi Kundecenterimut saaffiginninnermi tunniunneqarsinnaavoq, imaluunniit danskespil.dk aqqutigalugu aaneqarsinnaalluni. Danske Spilip aalajangiussinera pillugu maalaaruteqartoq allakkatigut nalunaarummik pissarsissaaq.

Artiklen forsætter nedenfor