De største Kenopræmier: 
De oftest udtrukne Kenotal: År: 
Tidligere Kenotrækninger: Dato: