Artiklen forsætter nedenfor

Regler ved Nedbrud

Artiklen forsætter nedenfor
 1. Multi-table turneringer og Sit and Go's: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende refunderingspolitik (en eventuel kreditering vil forekomme inden for 48 timer):


  A. Hvis turneringen ikke er startet:

  1. Alle registrerede spillere vil få deres buy-in samt adgangsgebyr refunderet

  B. Hvis turneringen er startet, men tilmeldingen stadig er åben (turneringen er inde i sen-registreringsperioden):

  1. Spillere der allerede er slået ud af turneringen, når spillet afbrydes, vil ikke få refunderet deres buy-in eller adgangsgebyr.

  2. Spillere der stadig er med vil få deres buy-in og adgangsgebyr refunderet.

  3. Alle buy-ins (ekskl. adgangsgebyr) der kommer fra allerede eliminerede spillere, vil blive fordelt procentvis ud fra hver tilbageværende spillers chipsstack.

  4. Turneringen vil kun udbetale midler der kommer fra buy-ins. Ethvert garanteret præmiepuljebeløb fra turneringen, vil ikke være relevant ved beregningen af den samlede udbetaling

  EKSEMPEL 1:

  Dette eksempel er baseret på scenarie 3.

  Du har spillet en $5,50 turnering, hvor der var 200 buy-ins. Selvom der var $1.500 garanteret, skal du udregne din refundering ud fra antal buy-ins (ekskl. adgangsgebyr). Du har 8% af den samlede chip stack.

  Din refundering udregnes på følgende måde: (200 * $1000 * 8) / 100 = $80


  C. Hvis turneringen er startet og registreringsperioden for turneringen er lukket:

   

  1. Spillere der allerede er slået ud af turneringen, når spillet afbrydes, vil ikke få refunderet deres buy-in eller adgangsgebyr.

  2. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje fordeles 50% ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers chipsstack på aflysningstidspunktet. De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refunderet. Se nedenstående som eksempel.

  EKSEMPEL 1:

  Der er $1.000 i præmiepuljen og 40 spillere tilbage i en $5 + 0,50 turnering. Spillerne er ikke nået i pengene på aflysningstidspunktet.

  Du har 5% af den samlede chip stack, så din refundering udregnes på følgende måde: (($500 / 40 spillere) + ($500 * 0,05)) = $37,5 plus adgangsgebyret på $0,5. Samlet refundering = $38. 

  EKSEMPEL 2:

  Der er $300 i den resterende præmiepulje som skal distribueres blandt de sidste 4 spillere i en $10 + 1 turnering.
  Den næste spiller, der udgår af turneringen, vil få 45$.

  Du har 40% af den samlede chip stack, så din refundering udregnes på følgende måde:

  $45 (til næste spiller der udgår af turneringen) * 4 spillere) = $180.

  $300 (resterende præmiepulje) - $180 = $120

  Af de $120 skal $60 altså deles ligeligt mellem de fire spillere, mens de sidste $60 fordeles procentvis.

  $60 / 4 spillere = $15.
  $60 * 40% / 100 = $24.

  Samlet set du altså have: $45 + $15 + $24 + $1 (adgangsgebyr) = $85


  D. I ekstraordinære tilfælde, hvor vi ikke kan levere en service af høj kvalitet, grundet eksempelvis terrorangreb, brand eller skadelige DDoS angreb, forbeholder vi os ret til at annullere turneringer og kun tilbagebetale spillere deres buy-in samt adgangsgebyr for turneringer, hvor den faktiske præmiepulje er mindre end den garanterede præmiepulje. I sådanne tilfælde, hvor den faktiske præmiepulje er lavere end den garanterede præmiepulje, vil alle spillere få refunderet buy-in samt adgangsgebyr. Også spillere der er slået ud ved tidspunktet for aflysningen. 

 2. Spins turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende refunderingspolitik:

 3. A. Hvis turneringen ikke er startet

  1. Alle spillere får refunderet deres buy-in og adgangsgebyr.

  B. Hvis turneringen er startet

  1. Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår  i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).

  2. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje fordeles 50% ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers chip stack på aflysningstidspunktet. De tilbageværende spillere vil IKKE få deres adgangsgebyr refunderet.

  EKSEMPEL:

  Der er $50 i præmiepuljen og 2 spillere tilbage på aflysningstidspunktet i en $5 Spins. Du har 70% af den samlede chip stack. Din refundering vil udregnes på følgende måde: (($25 / 2 spillere) + ($25 * 0,70)) = $30. 

 4. Rebuy-turneringer: For hvert rebuy og add-on vil den samlede mængde af chips i turneringen stige. Det samlede antal chips i rebuy-turneringer vil være lig med summen af alle spillers startchips (inklusiv eventuelle ekstra startchips) plus summen af chips, der er givet til alle spillere gennem en rebuy plus summen af chips, der er givet til alle spillere gennem en add-on.Det samlede antal chips i turneringen fortsætter med at akkumuleres, når spillerne fremsætter med at foretage rebuys, og det endelige antal udregnes kun, når add-on perioden er ovre.
 5. En Spins turnering vil blive registreret som værende startet, når det første kort er givet.

  Hvis en turnering går ned i add-on-perioden, bruges det nøjagtige antal af samlede chips i turneringen på tidspunktet for nedbruddet (inklusive de chips, der er tilføjet i turneringen som et resultat af rebuys og add-ons),til at fordele af præmiepuljen.

 6. Når en satellit-turnering tilbyder en garanteret præmiepulje; den garanterede præmiepulje er kun garanteret og udbetalt, hvis den sene registreringsperiode er slut efter det angivne antal af blind niveauer. Hvis turneringen spilles færdig, mens sen registrering er mulig, fordeles kun det samlede buy-in i præmier til spillere i form af billetter, turneringsdollars og/eller kontanter, som vil være baseret på, hvordan præmisstrukturen er sat op.
 7. For så vidt angår uafsluttede cash games-hænder, henvises der til punkt 14 i Danske Spil Pokers spilleregler. 
 8. PlayMoney og freeroll turneringer: Annullerede turneringer uden buy-in med rigtige penge anses for ikke at have fundet sted. Det inkluderer Play Money-turneringer, Play Money freerolls og freerolls med rigtige penge. Præmiepuljerne for disse turneringer bliver ikke fordelt. Der bliver heller ikke givet kompensation til spillere, som stadigvæk deltager i turneringen på tidspunktet for annulleringen, medmindre vi beslutter at gøre en undtagelse.
 9. Turneringens afbrydelsesbeskyttelse og annulleringspolitik gælder for alle turneringer.
 10. En Sit&Go turnering bliver annulleret hvis alle spillerne mister forbindelsen og der bliver spillet 50 spil før de får forbindelse igen.
 11. Vi forbeholder os retten til at annullere eller flytte turneringer til enhver tid, uanset årsagen og med eller uden varsel. Vi forbeholder os retten til at ændre vores pokerturneringsregler og politikker til enhver tid uden varsel. Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de anføres i afsnittet om "Regler ved nedbrud" på Danske Spil Pokers hjemmeside. Spilleren har selv ansvaret for at læse turneringsreglerne og -politikkerne, inden han begynder en turnering.
 12. Pokerturneringsreglerne og de deri indeholdte politikker udgør den samlede aftale mellem spilleren og Danske Spil med hensyn til spillerens aktiviteter ved alle Danske Spils poker turneringer, medmindre andet specifikt er oplyst med hensyn til reglerne for en bestemt turnering og anført på Danske Spils hjemmeside,
 13. Medmindre andet fremgår af hjemmesiden, vil spillernes brug af websitet være underlagt vores vilkår og betingelser for brug. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse betingelser.
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor