Turnerings-regler

Følgende pokerturneringsregler gælder for alle Danske Spils turneringer, medmindre andet er anført.

  Registrering

 1. Single-table Sit and Go's starter så snart det nødvendige antal deltagere har sat sig ved bordet. Spillerne vælger deres plads efter "først-til-mølle" princippet.
 2. Multi-table Sit and Gos: starter så snart det nødvendige antal spillere har registreret sig. Spillerne bliver placeret tilfældigt.
 3. Multi-table turneringer har faste starttidspunkter. Spillerne bliver placeret tilfældigt.
 4. Sen registrering er mulig i udvalgte multi-table turneringer.
 5. Turneringer starter ikke med mindre minimumsantallet er nået ved den planlagte turneringsstart.
 6. Sen registrering lukkes under følgende omstændigheder:
  1. Når det angivne niveau under "Turneringsinformation" i lobbyen starter.
  2. Alle pladser er optaget.
  3. Turneringen har nået sin maksimale kapacitet.
  4. Den sene registrering slutter så snart turneringen har under 9 deltagere.
 7. Spillere har mulighed for at afregistrere sig fra en Sit and Go turnering før alle pladser bliver optaget.
 8. Spillere kan afregistrere sig fra en multi-table turnering i op til 5 minutter før turneringens starttidspunkt. Spillere som registrerer sig mindre end 5 minutter før turneringsstart vil ikke være i stand til at afregistrere igen.
 9. Spillere kan afregistrere fra turneringer, som giver mulighed for sen registrering indtil 5 minutter før spillet begynder.

 10. Regler

 11. Alle spillerne i turneringer skal lægge alle blinds og/eller antes. Spillere som ikke er til stede og som ikke er klar til at spille, bliver "blinded/anted off".
 12. Der holdes en fem-minutters pause hver time i alle programsatte turneringer, medmindre andet er angivet.
 13. Når borde ikke er balanceret i multi-table turneringer (dvs. et bord har færre spillere end andre borde) bliver spillerne fordelt som følger:
  1. Tre spillere hvis antallet af aktive borde er større end 100
  2. To spillere hvis antallet af aktive borde er større end 10 men mindre end eller lig med 100
  3. En spiller hvis antallet af aktive borde er lig med eller mindre end 10
 14. Spillere som flyttes til et nyt bord bliver spillet ind så hurtigt som muligt.
 15. Hver spiller skal lægge small blind og big blind i hver runde. Lukkede borde og flyttede spillere betyder at følgende kan ske:
 16. En spiller kan blive tvunget til at lægge big blind mere end en gang pr. runde
 17. En spiller kan blive placeret ved knappen i mere end en hånd
 18. En spiller kan springe over en eller flere blinds i en runde
 19. Da ovenstående sker tilfældigt får ingen af spillerne en fordel på lang sigt og reglen er derfor fair for alle spillere.
 20. I spil med fælleskort (Texas Hold'em og Omaha), spilles om det højeste kort for at bestemme dealerknappens startposition. Hvis to spillere får samme høje kort, vil rækkefølgen på kortfarverne spar, hjerter, ruder og klør afgøre hvem der starter med knappen.
 21. Alle turneringer, på nær tidsafgrænsede turneringer, fortsætter indtil en spiller har vundet alle chipsene. Med få undtagelser (enkelte kvalifikationsturneringer) kan en turnering stoppe når der er mere end en spiller tilbage.
 22. Tidsbaserede turneringer slutter på et fastsat tidspunkt. Udbetalinger bestemmes af spillernes chipbeholdninger. Tidsbaserede turneringer med fast længde slutter efter en fastsat periode. Turneringer med tilfældig længde har en maksimal tid og kan slutte før det pågældende tidspunkt. Turneringer med tilfældig længde slutter aldrig med mere end 10% af den maksimale tid, som mangler at blive spillet. Alle tidsbaserede turneringer slutter efter en fuldstændig hånd er færdigspillet. Ingen spil stoppes midt i en hånd.
 23. I tidsbaserede turneringer deler de tre bedstplacerede spillere (baseret på deres chipbeholdning) præmiepulen i henhold til vores gevinststruktur. Hvis der står uafgjort, deler spillerne en fair præmie. For eksempel, hvis tre spillere sidder tilbage ved slutningen af en turnering og de to førende spillere står står uafgjort i chipbeholdningen, så deler de præmien for den kombinerede første- og andenplads. Den tredje spiller modtager præmien for tredjepladsen.
 24. Ligeledes, hvis der kun er to spillere tilbage når turneringen sluttede, og der ikke er uafgjort mellem de to tilbageværende spillere, så ville de dele præmien for den kombinerede første- og andenplads i henhold til chipbeholdningen og spilleren, som røg ud som nummer tre ville få præmien for tredjepladsen.
 25. Den tid, som spillerne har til at reagere, bliver reduceret i løbet af de sidste 10% af tiden i tidsbaserede turneringer. Dette sker for at undgå langsomt spil.
 26. Med undtagelse af re-buy turneringer, ryger en spiller ud når han/hun har mistet alle sine chips.
 27. I limit-turneringer (faste indsatser) kan der foretages et bet og tre raises i hver indsatsrunde. Når der kun er to spillere tilbage, er der ingen grænse for antallet af raises. I pot-limit og no-limit turneringer, findes der ingen grænse for antallet af raises.
 28. Når to spillere er tilbage, skal den spiller, hvis tur det er til at lægge big blind, gøre dette og small blind får knappen. Small blind eller knappen handler først før floppet og som andenspiller efter floppet.
 29. Hvis to (eller flere) spillere på samme bord ryger ud i samme hånd, vil den spiller som startede hånden med flest chips, få den højeste slutplacering.
 30. Hvis to (eller flere) spillere fra forskellige borde ryger ud i samme hånd, vil præmiepengede blive fordelt ligeligt mellem disse spillere, som sluttede på den samme plads. De vil alle få tildelt den laveste placering.
 31. Det forventes at spillerne følger den gængse pokeradfærd. Spillere som overtræder den korrekte pokeradfærd kan blive diskvalificeret fra turneringen.
 32. Blødt spil er ikke tilladt i turneringer. "Blødt" spil sker når en spiller ikke better sin hånd til dens fulde potentiale for derved at hjælpe en anden spiller til at avancere i turneringen.
 33. Spillere, som ikke får meldt i tide, ('Time Out'), folder automatisk.
 34. Turneringer kan, ved fastsatte tidspunkter, gå i "hånd-for-hånd" mode. Dette gør det muligt for borde at spille det samme antal hænder på kritiske tidspunkter.
 35. Hvor en satellitturnering tilbyder en garanteret præmie; Den garanterede præmie garanteres og udbetales kun, hvis den sene registreringsperiode lukker efter det angivne antal blinds niveauer. Hvis turneringen er færdig, mens den sene registrering er åben, vil kun indsamlede penge blive fordelt i præmier til spillere i form af billetter, turneringsdollar og/eller kontanter, som vil være baseret på, hvordan præmiestrukturen er konfigureret.

 36. Annulleringspolitik

 37. Sit and Gos (Single-table og Multi-table) og Multi-table turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende refunderingspolitik:
  1. Hvis turneringen ikke er startet:
   1. Alle registrerede spillere vil få deres buy-in samt adgangsgebyr refunderet
  2. Hvis turneringen er startet, men tilmeldingen stadig er åben (Turneringen er inde i sen-registreringsperioden):
   1. Spillere der allerede er slået ud af turneringen, når spillet afbrydes, vil ikke få refunderet deres buy-in eller adgangsgebyr.
   2. Spillere der stadig er med vil få deres buy-in og adgangsgebyr refunderet.
   3. Alle buy-ins (ekskl. adgangsgebyr) der kommer fra allerede eliminerede spillere, vil blive fordelt procentvis ud fra hver tilbageværende spillers chipsstack.
   4. Turneringen vil kun udbetale midler der kommer fra buy-ins. Ethvert garanteret præmiepuljebeløb fra turneringen, vil ikke være relevant ved beregningen af den samlede udbetaling
  3. Hvis turneringen er startet og registreringsperioden for turneringen er lukket:
   1. Spillere der allerede er slået ud af turneringen, når spillet afbrydes, vil ikke få refunderet deres buy-in eller adgangsgebyr.
   2. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje fordeles 50% ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers chipsstack på aflysningstidspunktet. De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refundere.
  4. I ekstraordinære tilfælde, hvor vi ikke kan levere en service af høj kvalitet, grundet eksempelvis terrorangreb, brand eller skadelige DDoS angreb, forbeholder vi os ret til at annullere turneringer og kun tilbagebetale spillere deres buy-in samt adgangsgebyr for turneringer, hvor den faktiske præmiepulje er mindre end den garanterede præmiepulje. I sådanne tilfælde, hvor den faktiske præmiepulje er lavere end den garanterede præmiepulje, vil alle spillere få refunderet buy-in samt adgangsgebyr. Også spillere der er slået ud ved tidspunktet for aflysningen. 
 38. Sit&Go Hero turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende refunderingspolitik:
  1. Hvis turneringen ikke er startet
   1. Alle spillere får refunderet deres buy-in og adgangsgebyr
  2. Hvis turneringen er startet
   1. Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår  i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
  3. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje fordeles 50% ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers chips på aflysningstidspunktet. Den forudbestemte bounty vil indgå i den samlede præmiepulje hvis denne ikke allerede er vundet.
   De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refunderet.
   En Sit&Go Hero turnering bliver først betragtet startet, når første kort er uddelt.
 39. PlayMoney og freeroll turneringer: Annullerede turneringer uden buy-in med rigtige penge anses for ikke at have fundet sted. Det inkluderer PlayMoney-turneringer, PlayMoney freerolls og freerolls med rigtige penge. Præmiepuljerne for disse turneringer bliver ikke fordelt. Der bliver heller ikke givet kompensation til spillere, som stadigvæk deltager i turneringen på tidspunktet for annulleringen, medmindre vi beslutter at gøre en undtagelse.
 40. Turneringens afbrydelsesbeskyttelse og annulleringspolitik gælder for alle turneringer.
 41. En Sit&Go turnering bliver annulleret hvis alle spillerne mister forbindelsen og der bliver spillet 50 spil før de får forbindelse igen.
 42. Vi forbeholder os retten til at annullere eller flytte turneringer til enhver tid, uanset årsagen og med eller uden varsel. Vi forbeholder os retten til at ændre vores pokerturneringsregler og politikker til enhver tid uden varsel. Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de anføres i afsnittet om Turneringsregler på Danske Spil Pokers hjemmeside. Spilleren har selv ansvaret for at læse turneringsreglerne og -politikkerne, inden han begynder en turnering.
 43. Pokerturneringsreglerne og de deri indeholdte politikker udgør den samlede aftale mellem spilleren og Danske Spil med hensyn til spillerens aktiviteter ved alle Danske Spils poker turneringer, medmindre andet specifikt er oplyst med hensyn til reglerne for en bestemt turnering og anført på Danske Spils hjemmeside,
 44. Medmindre andet fremgår af hjemmesiden, vil spillernes brug af websitet være underlagt vores vilkår og betingelser for brug. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse betingelser.

 45. Time bank i turneringer

  Funktionen er tilgængelig i alle turneringer, hvilket gør det muligt for spillerne at få ekstra tid til at lave vigtige beslutninger i spillet. Eksempelvis, hvis riverkortet fuldender en straight for en spiller og en flush for en anden, vil dette givet være en situation hvor der er brug for ekstra tid.

  En 30 sekunders time bank bliver givet til hver spiller, når denne deltager i en turnering. 10 sekunder bliver tilføjet til hver spillers time bank efter hvert 3. level. Hvis en spiller har brug for mere tid til en beslutning, kan han/hun bruge den tilbageværende tid i dennes time bank. Tiden bruges løbende for hver gang ens time bank tages i brug.

  'Time Bank'-knappen vil blive tilgængelig hvis spilleren ikke har taget en beslutning inden de første 15 af de i alt 30 sekunder spilleren har til at tage en beslutning. Spilleren skal aktivere 'time bank'-funktionen ved at klikke på 'time bank'-knappen.

  Hvis en spiller ikke reagerer i tide eller klikker på 'time bank'-knappen, vil spillerens time bank automatisk blive aktiveret, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Spilleren er logget på systemet når vedkommendes tid udløber.
  2. Spilleren har chips i den igangværende pot.

  Bemærk: Spilleren skal klikke på 'Time'-knappen for at aktivere 'time bank'-funktionen. Spilleren bliver informeret mindst 5 sekunder før hans/hendes time bank bliver aktiveret.

  I chatboksen vil der blive vist en besked til spilleren, der informerer vedkommende om, at han/hun kan vælge at bruge sin time bank hvis denne ønsker det. 5 sekunder før ens normale beslutningstid udløber, vil spilleren blive bedt om at bruge sin time bank - Efter dette vil 'time bank'-funktionen automatisk blive aktiveret, hvori den resterende tid i spillerens time bank vil blive vist.


  Time bank i cashgames

  Funktionen virker på samme måde som i turneringer. 30 sekunder bliver givet til hver spiller, når denne sætter sig ved et bord. Den eneste forskel - 10 sekunder bliver tilføjet ens time bank for hver 50 hænder du raker. Funktionaliteten er den samme som i turneringer.


  Turneringsbilletter

 46. En turneringsbillet er en virtuel kupon med en given værdi, som du kan bruge til at deltage i en specificeret turnering og kan erhverves på følgende måder:
  1. Vundet af dig i en Sit & Go eller Multi-Table turnering
  2. Købt af dig i vores Bonusshop
  3. Udstedt til dig som en præmie i en kampagne
  4. Udstedt til dig som kompensation
 47. Turneringsbilletter kan ikke overdrages og kan ikke indløses til kontanter svarende til den angivne værdi. Flere turneringsbilletter kan ikke anvendes sammen til at deltage i en turnering med et højere buy-in end den givne værdi af hver enkelt turneringsbillet.
 48. Alle turneringsbilletter har en udløbsdato. Enten som en bestemt dato eller en dato, efter en nærmere angivet periode fra den dato, hvor turneringsbilletten den blev købt/vundet. Når en turneringsbillet er udløbet, kan den ikke længere anvendes, og den vil blive fjernet fra din konto.
 49. I tilfælde af at du tilmelder dig en turnering med en turneringsbillet, og turneringen annulleres, før den starter, vil du være berettiget til at beholde denne turneringsbillet og bruge den til registrering i en anden turnering. Hvis turneringen bliver aflyst, efter at den er startet, vil du blive kompenseret, som hvis du havde brugt penge til at registrere dig turneringen, på samme måde, som andre spillere i en sådan turnering bliver kompenseret efter vores skønsmæssige vurdering.
 50. Oplysninger om dine turneringsbilletter, herunder dens værdi og udløbsdato, kan findes på din konto i pokerklienten ved at vælge: "Kampagner"> "Billetter".
Artiklen forsætter nedenfor