Spillemyndigheden
Udbydes af Danske Licens Spil A/S

Udbydes af Danske Lotteri Spil A/S, undtagen Klasselotteriet der udbydes af det Danske Klasselotteri A/S.

Spil med omtanke

Spil hos os skal være sjovt og må ikke tage overhånd.

Her kan du blive klogere på, hvordan du holder dit spil under kontrol, hvilke risikotegn du skal være opmærksom på, og hvordan du kan få hjælp, hvis du oplever spilproblemer.

Læs mere
 • Vi har samlet eksperternes gode råd til, hvordan du spiller med omtanke. Hør f.eks. om at sætte forebyggende grænser for dine indbetalinger, om at være åben om dit spil med andre og kunsten at stoppe mens legen er god.

  Læs mere
 • Ved du, hvor meget din hjerne kan skelne myter fra fakta, når du spiller? Falder du i de mest almindelige tankefælder? Hør mere fra ludomanieksperter om, hvordan du kan blive snydt til at tro, at du har mere kontrol end du egentlig har.

  Læs mere
 • Hvis du har svært ved at stoppe med at spille eller tænker på spil, mens du burde have fokus på noget andet, kan det være tegn, du skal være opmærksom på. Hør mere om risikotegn og hvad du kan gøre for at forebygge spilproblemer.

  Læs mere
 • Hvad er en tilbagebetalingsprocent og vinder huset altid? Bliv klogere, når spileksperter fra Danske Spil forklarer.

  Læs mere
Danske Spil
Sunde spillevaner

Vores omsorgsindsats

Vi vil give vores kunder de bedste spiloplevelser – og også de mest sikre.

Vi arbejder hver dag for at begrænse alvorlige konsekvenser og tage hånd om dem, der udviser tegn på problematisk spilleadfærd. Det kalder vi vores omsorgskontakt.

Vi ved, at ingen spillere er ens, og at eventuelle spilleproblemer vil komme til udtryk på forskellige måder. Derfor bruger vi vores erfaringer og viden til at blive bedre til at tilpasse vores omsorgsindsats.

Vi har de seneste år skruet op for kontakten til de kunder, som viser tegn på problematisk spil, men det handler ikke om, at flere har spilleproblemer. Tværtimod; det handler om, at vi ønsker at være mere forebyggende, og derfor tager vi i dag endnu tidligere kontakt til de spillere, hvor vi ser tegn på risikabelt spil, ligesom vi tager kontakt til flere spillere.

Vi kan se, at vores indsats virker. Siden 2021 har vi reduceret andelen af højrisikospillere med 40 pct., ligesom 85 pct. af de kunder, vi ringer til, ændrer deres spilleadfærd til det bedre efter dialog.

0
gange henvendte vi os til kunder med omsorgskontakt i 2023
0
gange foregik omsorgskontakten via telefonopkald i 2023
Psykologifaglig omsorgskontakt

Vi har særlige rådgivere – et Ansvarligt Spil-team – der foretager en risikovurdering af de spillere, som vores overvågningssystemer opfanger. Alle vores rådgivere har en psykologifaglig baggrund, ligesom de løbende får faglig uddannelse af psykologer med speciale i ludomani. På den måde sikrer vi, at de er grundigt oplært i både spilproblematikker såvel som samtaleteknik.

Indikerer risikovurderingen, at den enkelte spiller viser tegn på problematisk spilleadfærd, kontakter vores rådgivere spilleren. Det er det, vi kalder omsorgskontakt, og det sker proaktivt via telefon eller mail, hvor vi præsenterer spilleren for den data, vi ser, og spørger til vedkommendes omstændigheder.

Med dialogen håber vi at sætte gang i refleksioner om spillemønstre, ligesom vi ønsker at gøre opmærksom på værktøjer, der kan hjælpe den enkelte på vej, så spillet ikke risikerer at tage overhånd. Det kan f.eks. være at aftale indbetalingsgrænser eller at henvise til enten ROFUS (Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) eller konkret professionel behandling.

Når vi opfanger tegn på risikofyldt spilleadfærd, begynder vi altid med forsøg på dialog. Det gør vi, fordi der – med mere end 40 udbydere af spil i Danmark og et globalt webbaseret marked – er en risiko for, at spillere fortsætter eller flytter deres spil til andre udbydere, hvis vi lukker for adgangen til spil hos os.

Kan vi ikke gennem dialog få afkræftet vores bekymring for problematisk spilleadfærd, tøver vi ikke med at begrænse eller udelukke kunder for at beskytte dem.

0
kunder har fået fastlåste spilgrænser i 2023
0
kunder har fået lukket deres spilkonto grundet mistanke om problematisk spilleadfærd i 2023

Vi har de seneste år skruet gevaldigt op for vores indsats, fordi vi ved, at jo tidligere vi opfanger og griber ind, desto større effekt har det.

Elisabeth Crone Linding
chef for Ansvarligt Spil
Et personligt overblik

Vi ved, at spil er sjovest, når det foregår trygt. Derfor stiller vi foruden vores omsorgskontakt også mere digitale værktøjer til rådighed, som skal sikre, at det til enhver tid er spilleren – og ikke spillet – der har kontrollen.

Vi har i 2023 introduceret ’Spiloverblikket’, som giver den enkelte et fuldt og samlet overblik over sit spil. Spiloverblikket er lettilgængeligt for alle Danske Licens Spils kunder og kan tilgås via den enkeltes profilside.

Med Spiloverblikket kan vi desuden tilpasse kommunikationen, så de kunder, der udviser tegn på risikofyldt spilleadfærd, bliver mere markant eksponeret for gode råd til sunde spillevaner. Ligesom vi via platformen aktivt opfordrer den enkelte til at sætte indbetalingsgrænser, så man aldrig spiller for mere, end man har lyst til.

Vi målretter reklamer til at ramme ved siden af