Henvendelse til Danske Spil

Dit navn
Adresse
Postnummer
By
Land
Telefonnummer
Emne
Vedhæft eventuelt filRyd
0 filer.
Uddyb din henvendelse her

Klagevejledning

Sådan klager du 

 

En klage over spil købt hos Danske Spil koncernen kan indsendes ved at bruge ovenstående klageformular.

Din klage skal indeholde dine kontaktoplysninger, herunder navn og adresse. Derudover skal vi bede dig angive en begrundelse for din klage. Såfremt disse krav ikke er opfyldte, kan din klage blive afvist.

Vi behandler din klage hurtigst muligt. Hvis klagen ikke er afgjort inden 14 dage, vil vi informere dig om, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

 

Andre klagemuligheder

 
En klage over spil købt hos Danske Spil koncernen kan altid indgives til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby
eller via www.forbrug.dk.

En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via www.ec.europa.eu/ord. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse kontakt@danskespil.dk.

 

Domstolene

 

Derudover har du altid mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og Danske Spil koncernen for domstolene. På dette område gælder de almindelige regler om domstolsprøvelse. For yderligere information om førelse af sager ved domstolene henvises til www.domstol.dk.