Danske Spil - Logo

Dyrenes Beskyttelse

Danske Spils lotterier bidrager hvert år med over 1 milliard kroner til udlodningsmidlerne, der støtter det danske frivillige- og foreningsliv. En af de heldige modtagere af udlodningsmidler er Dyrenes Beskyttelse, hvis vision er at hjælpe dyr i nød.

En del af de midler, som Dyrenes Beskyttelse får, går til vildtpleje i Danmark. Her får frivillige støtte til, fx at oprette vildtplejestationer. Her kan de kan pleje og hjælpe sårede eller syge dyr for at sætte dem ud i det fri, når de har det godt igen.

Se hvordan det kan se ud herunder.