Danske Spil - Logo

Dyrenes Beskyttelse

Danske Spils lotterier bidrog i 2022 med 1,5 milliarder kroner til udlodningsmidlerne. Midler der støtter idræt, kultur og foreningslivet i Danmark.

En af de heldige modtagere er Dyrenes Beskyttelse, som hjælper dyr i nød og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur. 

En af Dyrenes Beskyttelses store indsatser er vildtpleje. Her får frivillige støtte til eksempelvis at oprette vildtplejestationer, hvor de tager imod syge og tilskadekomne vilde dyr, som har brug for pleje, før de kan genudsættes i naturen. Der er vildtplejestationer overalt i landet, hvilket stiller store krav og kræver en del resurser. 

Se en stemningsvideo fra en vildtplejestation nedenfor.