Oplysningspligt i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?
Danske Spil indsamler og behandler som dataansvarlig de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning om forhandling af spil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, herunder de oplysninger du indtaster i ansøgningsskemaet (navn, emailadresse, adresse, telefonnummer, CPR-nummer), straffeattest samt eventuelle yderligere eftersendte informationer. Derudover indhenter vi oplysninger om dig fra RKI vedrørende eventuelle betalingsanmærkninger og fra SKAT med henblik på at få verificeret, at du er momsregistreret. Endvidere indhenter vi personoplysninger om dig fra CPR-registret for at kunne verificere dine kontaktoplysninger. Dette er vi forpligtede til i henhold til spillelovgivningen og nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende. Herudover behandler vi personoplysninger, når du ringer og skriver til vores forhandlerservice. Hvis du afgiver dit samtykke, optager vi også samtalen.

 

Hvad er formålet med og det juridiske grundlag forbehandlingen af dine personoplysninger?
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vi kan vurdere din ansøgning om forhandling af spil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, herunder de krav Danske Spil skal leve op til i henhold til spillelovgivningen m.v.

 

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er overholdelse af de retlige forpligtelser, der påhviler Danske Spil i henhold til spillelovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

Vores juridiske grundlag for behandling af optagede samtaler er dit samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Vi optager samtalerne for at kunne uddanne vores medarbejdere og kunne dokumentere, hvad vi har talt om under samtalen.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for din ansøgning som forhandler, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger, idet konsekvenserne ellers vil være, at vi ikke kan tage stilling til din ansøgning som forhandler.

 

Hvem modtager dine personoplysninger?
Danske Spil benytter sig af en række system- og hostingudbydere, som er databehandlere for Danske Spil. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

 

I henhold til krav i spillelovgivningen fremsendes oplysninger om spilbestyrere også til Spillemyndigheden.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.
 
Hvis din ansøgning om forhandling af spil bliver imødekommet, opbevarer vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for forhandlere, som du får udleveret ved indgåelsen af forhandlerkontrakten.
 
Hvis du derimod får afslag på din ansøgning om forhandling af spil, sletter vi som udgangspunkt ansøgningen samt de øvrige personoplysninger på tidspunktet for afslaget og senest 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen.

 

Hvad er dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?
Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. 
 
Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og frihedsrettigheder, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har dog ikke indflydelse på lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, som er baseret på dit samtykke, inden tilbagekaldelse er sket. Du kan trække dine samtykker tilbage ved at skrive til: DataProtectionManager@danskespil.dk
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du kan læse mere om dinerettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen eller bestrider rigtigheden af personoplysningerne.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vibehandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
 
www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger
Informationssikkerhed, Danske Spil A/S
Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby
CVR: 64011715
Telefonnr.: 36 72 00 11
 
Mail: DataProtectionManager@danskespil.dk 
 
(Senest opdateret 15. december 2021)
Artiklen forsætter nedenfor
Artiklen forsætter nedenfor